Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-14/24

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 20. 7. 2023 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 2. 2. 2024 do vključno 7. 2. 2024. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 3.912 lastnih delnic v skupni vrednosti 455.323 EUR, in sicer:

- 2. 2. 2024         880  delnic po povprečni tehtani ceni   115,51 EUR,
- 5. 2. 2024         992  delnic po povprečni tehtani ceni   115,50 EUR,
- 6. 2. 2024         988  delnic po povprečni tehtani ceni   116,45 EUR in
- 7. 2. 2024      1.052  delnic po povprečni tehtani ceni   117,91 EUR.  

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.933.208, kar je predstavljalo 5,895 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.937.120, kar predstavlja 5,907 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 12. 2. 2024 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 12.02.2024