Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-79/24

LUKA KOPER, d.d., Koper

Izvolitev predstavnika zaposlenih v nadzorni svet družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Zainteresirano javnost obveščamo, da je Svet delavcev družbe Luka Koper, d.d. za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu družbe Luka Koper, d.d. vnovič izvolil Mehrudina Vukovića. Izvoljenemu predstavniku je novi štiriletni mandat pričel teči z dnem 19. 1. 2024.

Sporočilo bo od 14. 2. 2024 dalje objavljeno na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 14.02.2024