Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-82/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 12.02.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 285 delnic EQNX v skupni vrednosti 14.447,50 EUR, kar predstavlja 0,0159% vseh delnic in 0,0159% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Dne 13.02.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 510 delnic EQNX v skupni vrednosti 24.760,00 EUR, kar predstavlja 0,0284% vseh delnic in 0,0285% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Dne 14.02.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 90 delnic EQNX v skupni vrednosti 4.680,00 EUR, kar predstavlja 0,0050% vseh delnic in 0,0050% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.274.811 delnic EQNX kar predstavlja 71,0649% vseh delnic in 71,3053% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

Datum: 15.02.2024