Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-109/24

PETROL d.d., Ljubljana

Pregled finančnih učinkov spremembe Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov Ur. l. RS št. 15/24 in presoja oškodovanja družbe v zvezi s sklepanjem dolgoročne skladiščne pogodbe za skladiščenje naftnih derivatov v skladišču Zadar

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d. d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj pet let od datuma objave.

Ljubljana, 29. februar 2024 – nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji, 48. seji seznanil s finančnimi učinki spremenjene Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov Ur. l. RS št. 15/24 (v nadaljevanju ″Uredba″) ter obravnaval poročilo, pripravljeno s strani Odvetniške pisarne Zaman in partnerji d.o.o., v zvezi z odločitvami uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, povezanimi s sklepanjem dolgoročne skladiščne pogodbe za skladiščenje naftnih derivatov v skladišču Zadar v letih 2021 in 2022 (v nadaljevanju ″Poročilo″).

Iz pridobljenih informacij o finančnih učinkih Uredbe z dne 27. februarja 2024 izhaja, da njene spremembe, ki predvidevajo dvig regulirane marže posameznih naftnih derivatov na 0,0783 eura/liter pri dizlu, 0,0794 eura/liter pri NMB ter 0,08 eur na liter pri KOEL še naprej onemogočajo pokritje vseh stroškov povezanih z opravljanjem dejavnosti maloprodaje naftnih derivatov na območju Slovenije ter negativno vplivajo na poslovanje družbe.

Nadalje je Nadzorni svet obravnaval tudi Poročilo in sprejel odločitev, da se za pregled ekonomskih podlag za sprejemanje določenih poslovnih odločitev ter za opredelitev višine morebitnega oškodovanja družbe, angažira še strokovnjaka finančne stroke.

Janez Žlak
predsednik nadzornega sveta
Datum: 29.02.2024