Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-111/24

DARS d.d., Celje

Informacija po seji Nadzornega sveta DARS d.d.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet družbe DARS je na seji 29. 2. 2024 na osnovi sklepa Sveta delavcev DARS in statuta družbe DARS imenoval Rožleta Podborška, zaposlenega v DARS, za člana uprave/delavskega direktorja družbe DARS za dobo pet let. S funkcijo nastopi 9. 5. 2024.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

 

Služba za komuniciranje
Datum: 01.03.2024