Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-113/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 01.03.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 120 delnic EQNX v skupni vrednosti 6.240,00 EUR, kar predstavlja 0,0067% vseh delnic in 0,0067% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.271.983 delnic EQNX kar predstavlja 70,9072% vseh delnic in 71,1586% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

 

Datum: 04.03.2024