Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-32/24

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 20. 7. 2023 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 22. 3. 2024 do vključno 28. 3. 2024. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 5.103 lastnih delnic v skupni vrednosti 657.842 EUR, in sicer:

- 22. 3. 2024           541   delnic po povprečni tehtani ceni   127,37 EUR,
- 25. 3. 2024        1.642   delnic po povprečni tehtani ceni   128,64 EUR,
- 26. 3. 2024        1.034   delnic po povprečni tehtani ceni   129,21 EUR,
- 27. 3. 2024           297   delnic po povprečni tehtani ceni   129,14 EUR in
- 28. 3. 2024        1.589   delnic po povprečni tehtani ceni   129,48 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.967.383, kar je predstavljalo 5,999 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.972.486, kar predstavlja 6,015 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 29. 3. 2024 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 29.03.2024