Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-171/24

DARS d.d., Celje

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, objavlja nerevidirane računovodske izkaze za leto 2023.

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2023 bodo objavljeni tudi na spletnih straneh družbe (www.dars.si).

Služba za komuniciranje
Datum: 30.03.2024