Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-172/24

NLB, d. d., Ljubljana

Obvestilo o predčasnem izplačilu podrejenih obveznic

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 1. točko 1. odstavka 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ( ZTFI-1) NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja spodnje obvestilo:

Obveščamo vas, da bo NLB d.d. na podlagi pridobljenega dovoljenja Evropske centralne banke izplačala podrejene obveznice v skupnem nominalnem znesku EUR 45.000.000, ki so bile izdane 6. 5. 2019 in zapadejo 6. 5. 2029 (ISIN: SI0022103855), pred njihovo zapadlostjo. V skladu s pogoji obveznic bo predčasno izplačilo glavnice in še ne plačanih obresti izvedeno na peto obletnico od izdaje, in sicer dne 6. 5. 2024.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 2. 4. 2024 dalje na voljo na uradni spletni strani družbe (www.nlb.si).

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 02.04.2024