Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-120/24

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

SAVA RE, d.d. – predlog izplačila dividend

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana na podlagi objave sklica skupščine delničarjev družbe SAVA RE, d.d., povzema osnovne podatke o predvidenem izplačilu dividend in določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende. Borza opozarja, da se lahko navedeni podatki na podlagi vloženih nasprotnih predlogov delničarjev ali drugače izglasovanega sklepa skupščine delničarjev, spremenijo.

 

Oznaka delnic:

POSR

Datum skupščine:

Ponedeljek, 27. 5. 2024, ob 13. uri

Višina predlagane dividende:

1,75 EUR

Predlagani datum izplačila dividend:

Sreda, 12. 6. 2024

Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende:

Torek, 11. 6. 2024

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende:

Ponedeljek, 10. 6. 2024

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 11.04.2024