Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-220/24

LUKA KOPER, d.d., Koper

Predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d. je na seji dne 18. 4. 2024 preveril predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga bosta uprava in nadzorni svet predlagala skupščini delničarjev v potrditev.

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata sledečo uporabo bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2023 znašal 43.878.553,17 evrov:

•          del bilančnega dobička v znesku 28.000.000,00 evrov se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,00 evra na navadno delnico,

•          preostanek bilančnega dobička v znesku 15.878.553,17 evrov ostane nerazporejen.

 

Informacija bo od 18.4.2024 dalje objavljena na spletni strani www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 18.04.2024