Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-224/24

PETROL d.d., Ljubljana

Predlagana dividenda za delničarje družbe Petrol d.d., Ljubljana

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 18. april 2024 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, je na svoji 51. seji obravnaval in potrdil revidirano Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2023.

S ciljem zasledovanja stabilnih donosov za lastnike uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana v soglasju z nadzornim svetom predlaga Skupščini delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana, izplačilo dividende za leto 2023 v bruto vrednosti 1,8 EUR na delnico. Pri tem so bile upoštevane še vedno negotove poslovne razmere na energetskih trgih, razvojni načrti skupine Petrol ter želja po odgovornem ravnanju do vseh deležnikov.

Janez Žlak
predsednik nadzornega sveta


Sašo Berger
predsednik uprave
Datum: 19.04.2024