Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-304/24

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Sklic skupščine delničarjev

Na osnovi  34. čl. Statuta Cinkarne Celje, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah Uprava družbe

 sklicuje

REDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE  DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d.,

ki bo 19. 6. 2024, na sedežu družbe Kidričeva ulica 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 15:00.

Priložen je dnevni red skupščine, utemeljitev sklepov, vzorci obrazcev za prijavo na skupščino, pooblastilo za zastopanje delničarja na skupščini ter ostalo gradivo.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bodo dosegljive najmanj 5 let od datuma objave.


Sklic skupščine je objavljen tudi na spletnih straneh AJPES.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 17.05.2024