Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-337/24

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Sklic na dokument: Sklic skupščine delničarjev

Prejem zahteve za dopolnitev dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev in objava čistopisa dnevnega reda skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Cinkarne Celje d.d., v zvezi s sklicem 28. redne skupščine delničarjev Cinkarne Celje, ki bo v sredo, 19. 6. 2024, na sedežu družbe, in sicer na naslovu Kidričeva ulica 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta ob 15. uri, obvešča delničarje da je 

27. 5. 2024 s strani delničarja Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: predlagateljica) prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev družbe Cinkarna Celje, d.d., ki je sklicana za 19. 6. 2024.

Predlagateljica je zahtevo za dopolnitev dnevnega reda podala v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun Kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada, kar skupaj predstavlja 22,05 % osnovnega kapitala družbe.

Na podlagi 298. člena v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah družba Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, objavlja dopolnitev dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d.

Čistopis dnevnega reda bo objavljen tudi, na spletni stran AJPES in na uradni spletni strani družbe (http://www.cinkarna.si ).

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe in sicer za obdobje najmanj 5 let od objave

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 27.05.2024