Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-378/24

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

obvestilo o poslih predsednika uprave z delnico CICG

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, obvešča, da je Aleš Skok, predsednik Uprave Cinkarne Celje, d.d., kupil 10. 6. 2024, 400 delnic družbe z oznako CICG, po ceni 21,30 EUR/delnico v skupni vrednosti 8.520,00 EUR in 200 delnic družbe z oznako CICG, po ceni 21,20 EUR/delnico in v skupni vrednosti 4.240,00 EUR.

Nakup navadnih delnic družbe z oznako CICG je bil izveden na Ljubljanski borzi. Po opravljeni transakciji ima Aleš Skok v lasti 1.900 delnic z oznako CICG.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.cinkarna.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 12.06.2024