Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-381/24

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

126. seja nadzornega sveta z dne 12. 6. 2024

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice, objavlja:

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je na svoji 126. seji, dne 12. 6. 2024, seznanil z rezultati družbe v obdobju januar – april 2024, finančnim stanjem družbe in postopki prodaje poslovno nepotrebnega premoženja, potrdil revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2023, sprejel poročilo nadzornega sveta za leto 2023, potrdil poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2023 ter sprejel sklepe v zvezi s sklicem skupščine družbe Terme Čatež d.d.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom:

 

O podjetju – medijsko središče – sporočila za javnost

Uprava družbe
Datum: 12.06.2024