Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-212/24

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ216, SZ145 in DZ110 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ216

SZ145

DZ110

ISIN koda:

SI0002503710

SI0002503728

SI0002503736

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

DYZTXR

FISN koda:

RS/DISC TB 20240912 GOVT GTD

RS/DISC TB 20241212 GOVT GTD

RS/DISC TB 20250612 GOVT GTD

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

4.279

24.046

18.584

Skupna nominalna vrednost (EUR):

4.279.000,00

24.046.000,00

18.584.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

13. 6. 2024

13. 6. 2024

13. 6. 2024

Datum uvrstitve na borzni trg:

17. 6. 2024

17. 6. 2024

17. 6. 2024

Začetek trgovanja:

17. 6. 2024

17. 6. 2024

17. 6. 2024

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

10. 9. 2024

10. 12. 2024

10. 6. 2025

Datum zapadlosti:

12. 9. 2024

12. 12. 2024

12. 6. 2025

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 13.06.2024