Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-384/24

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Prejem nasprotnega predloga za skupščino 19. 6. 2024

Družba je v obdobju po izteku 7 dnevnega roka po objavi sklica skupščine, ki bo 19. 6. 2024, dne 13. 6. 2024, po elektronski pošti prejela nasprotni volilni predlog delničarja SDH, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, k točkama 7.2 in 7.3 predlaganega dnevnega reda. Predlog ne izpolnjuje pogojev za obvezno objavo po 1. odstavku 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Družba zaradi transparentnosti in obveščenosti delničarjev objavlja prejeti nasprotni predlog, ki je pripet temu obvestilu.

Družba bo nasprotni predlog objavila tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si, kjer bo dosegljiv najmanj 5 let od objave ter na spletnih straneh AJPES.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 14.06.2024
Pripeti dokumenti:  Nasprotni predlog SDH 13.6.2024