Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-387/24

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Poročilo o prejemkih za leto 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 s spremembami) in ZTFI-1 (Ur.l.RS, št. 108/10- UPB s spremembami) SKUPINA PRVA d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Družba SKUPINA PRVA d.d., objavlja Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja.

Naveden dokument je bil obravnavan tudi na skupščini družbe izvedeni dne 14.06.2024, na kateri se je skupščina družbe seznanila s Poročilom o prejemkih za poslovno leto 2023.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Skupine Prva (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

SKUPINA PRVA d.d.
Uprava družbe
Datum: 14.06.2024
Pripeti dokumenti:  Poročilo o prejemkih 2023