Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-388/24

VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji

Mesečno poročanje po stanju na dan 31.05.2024

Na podlagi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID, Ur. l. RS št. 68/2007 z dne 30.07.2007) in 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS št. 99/2007 z dne 30.10.2007) in določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba VIPA HOLDING, d.d., v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina objavlja

NADZOROVANO INFORMACIJO O OBJAVI

MESEČNEGA POROČILA PO STANJU NA DAN 31. 05. 2024.

Družba VIPA HOLDING, d.d., v likvidaciji objavlja mesečno poročilo po stanju na dan 31.05.2024, ki je od danes dalje dostopno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Mesečno poročilo po stanju na dan 31.05.2024 in to obvestilo bosta od 14.06.2024 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Likvidacijski upravitelj
Datum: 14.06.2024
Pripeti dokumenti:  Mesečno poročilo za maj 2024