Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-399/24

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Obvestilo o sklepih 28. redne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, 124., 130. in 152. člena člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) ter 7. in 17. člena Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR), Uprava družbe objavlja sprejete sklepe 28. redne skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d. d. z dne 19. 6. 2024.

Sprejeti sklepi 28. redne skupščine družbe se nahajajo v prilogi.

To obvestilo bo objavljeno in dosegljivo na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d. d.
Datum: 19.06.2024