Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-402/24

KD Group, d.d., Ljubljana

Objava sklica 35. skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 152. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov upravni odbor družbe KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) sklicuje 35. skupščino delničarjev družbe, ki bo v petek, dne 21.6.2024 ob 13. uri pri notarju Bojanu Podgoršku iz Ljubljane, na naslovu  Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.

Sklic skupščine in predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostale informacije ter gradivo za delničarje so objavljeni na spletni strani družbe www.kd-group.com v sklopu Odnosi  z vlagatelji/ Skupščina delničarjev in na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami je delničarjem dostopno tudi na sedežu družbe KD Group d.d.,  Dunajska cesta 63, Ljubljana, v tajništvu v 3. nadstropju vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

 

To obvestilo bo od  20.6.2024 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav še najmanj 5 let od dne objave.

KD Group d.d.
Datum: 20.06.2024