Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-403/24

GEN-I, d.o.o., Krško

Letno poročilo Skupine GEN-I in družbe GEN-I, d.o.o., za leto 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško (v nadaljevanju: GEN-I, d.o.o.), objavlja naslednje sporočilo:

Skupščina družbe GEN-I., d.o.o., je na svoji 63. redni seji dne 19.6.2024 obravnavala in potrdila letno poročilo Skupine GEN-I in družbe GEN-I, d.o.o., za leto 2023.

Sočasno je skupščina sprejela sklep o uporabi bilančnega dobička, ki sledi predlogu, da se bilančni dobiček razdeli med družbenika le delno, in sicer v skupni višini 8.000.000 EUR.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., http://www.gen-i.si/, najmanj pet let od datuma objave.

Družba GEN-I, d.o.o.
Datum: 21.06.2024