Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-424/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 02.07.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 100 delnic EQNX v skupni vrednosti 5.600,00 EUR, kar predstavlja 0,0056% vseh delnic in 0,0056% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.268.917 delnic EQNX kar predstavlja 70,7363% vseh delnic in 71,0441% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

 

 

Datum: 04.07.2024