Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-426/24

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Izdaja podrejene obveznice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav je v sklopu rednih aktivnosti upravljanja kapitala Skupine Triglav  izdala 20,5-letno podrejeno obveznico (Razred 2 skladno z regulativo Solventnost II) z možnostjo odpoklica po 10,5 letih. Skupna velikost izdaje obveznice z ISIN kodo XS2848005166 znaša 100 milijonov evrov z donosnostjo 6,75 odstotka. Do prvega datuma odpoklica obveznice je letna obrestna mera nespremenljiva ter znaša 6,70 odstotka, pri čemer je kupon plačljiv letno. Kasneje je obrestna mera variabilna, kupon pa se izplačuje četrtletno.

Izdaja obveznice je del rednega upravljanja kapitala Skupine Triglav in jo zavarovalnica izvaja vsakih nekaj let. Uspešna izdaja dodatno potrjuje visoko raven zaupanja, ki ga institucionalni vlagatelji izkazujejo v Skupino Triglav.

Izdaja obveznic je bila namenjena dobro poučenim vlagateljem in bo skladno z njihovimi pričakovanji uvrščena v trgovanje na organizirani trg Luksemburške borze.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 9. 7. 2024 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 09.07.2024