Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-430/24

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Začetek programa odkupa lastnih delnic

Skupščina delničarjev je dne 19. 6. 2024 upravo družbe pooblastila za odkup lastnih delnic.

Družba razkriva, da bo odkup lastnih delnic začela na podlagi pooblastila skupščine pod pogoji kot izhaja iz programa odkupa, ki je priložen temu obvestilu.

Družba bo delnice pridobivala v skladu s priloženim terminskim načrtom programa odkupa, s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni in po pogojih, ki ne bodo vplivali na prevladujoče tržne razmere.

Nadaljevanje programa odkupa z novim terminskim načrtom ali njegovo spremembo bo družba objavila pred iztekom terminskega načrta.

O pridobitvi lastnih delnic bo družba redno obveščala javnost.

Ta informacija bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.cinkarna.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 10.07.2024
Pripeti dokumenti:  Terminski načrt,  Program odkupa