Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-432/24

UNIOR d.d., Zreče

Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba UNIOR d.d. objavlja Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2023 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja o opravljenih dogovorjenih postopkih preveritve poročila o prejemkih družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2023, ki ga je izdelala revizijska družba Mazars, družba za revizijo, d.o.o. iz Ljubljane.

Skupščina družbe UNIOR d.d. je na svoji 28. seji dne 10. 7. 2024 sprejela naslednji sklep: »Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2023.« Pri glasovanju je bilo oddanih 1.880.174 veljavnih glasov, kar predstavlja 66,24 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.880.174 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2023 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja o opravljenih dogovorjenih postopkih preveritve poročila o prejemkih družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2023 je v priponki tega obvestila.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 10 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 10.07.2024
Pripeti dokumenti:  Poročilo o prejemkih 2023