Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PR-9/13

GORENJE, d.d., Velenje

Prospekt za uvrstitev delnic družbe Gorenje, d.d., v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., je dne 13.9.2013 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta za uvrstitev 2.320.186 navadnih kosovnih delnic v nematerializirani obliki na ime GRVG v trgovanje na organiziranem trgu.

Prospekt za uvrstitev delnic GRVG v trgovanje na organiziranem trgu se nahaja v prilogi.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 16.09.2013
Pripeti dokumenti:  Prospekt