Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PR-14/13

GORENJE, d.d., Velenje

Prospekt za ponudbo delnic družbe Gorenje, d.d., javnosti

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, objavlja naslednje sporočilo:

V skladu z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) opr. št. 40200-9/2013-4, z dne 19.11.2013, kjer je ATVP potrdila Prospekt za ponudbo delnic družbe Gorenje, d.d., javnosti, objavlja uprava družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., Povzetek prospekta, Prospekt in časovni potek ponudbe.

Oba navedena dokumenta sta na razpolago tudi na sedežu izdajatelja ter na vseh mestih za vpis in vplačilo novo izdanih delnic, objavljena pa sta tudi na spletnih straneh www.gorenje.com in www.nlb.si od 20.11.2013 dalje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 19.11.2013