Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-315/21

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Sklic 25. skupščine delničarjev

 

Na osnovi  34. čl. Statuta Cinkarne Celje, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah Uprava družbe

 sklicuje

25.  SKUPŠČINO DELNIŠKE  DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d.,

ki bo v sredo, 15. 6. 2021, na sedežu družbe Kidričeva ulica 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 14:00.

Priložen je dnevni red skupščine, utemeljitev sklepov, informacije o pravicah delničarjev ter vzorci obrazcev za prijavo na skupščino in pooblastilo za zastopanje delničarja na skupščini.

 

Informacije bodo objavljene 12. 5. 2021 na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bodo dosegljive najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 12.05.2021