Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-15/05

GORENJE, d.d., Velenje

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2004

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., je dne 11.04.2005 na svoji 20. seji potrdil revidirano letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2004.

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 12. 4. 2005

Pripeti dokumenti: Letno poročilo 2004, Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila 2004