Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-60/06

GORENJE, d.d., Velenje

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2005

Uprava družbe Gorenje,d.d., objavlja že na sistemu SEOnet objavljeno letno poročilo družbe Gorenje, d.d. in Skupine Gorenje za leto 2005 , dne 11.04.2006, ki je v svoji vsebini dopolnjen s poročilom nadzornega sveta, prav tako objavljenim na elektronskem sistemu SEOnet, dne 11.04.2006.

Letno poročilo bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava
Gorenje, d.d.

 

Datum: 2. 6. 2006

Pripeti dokumenti: Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2005