Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-1/06

GORENJE, d.d., Velenje

Polletno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2006

Poslovanje Gorenja v prvem polletju leta 2006 uspešno in v skladu z načrtom. Pogoji na nabavnih in prodajnih trgih še vedno zelo zahtevni. Hitro spreminjajoče se poslovno okolje postavlja nove in nove izzive. Poslovanje je obravnaval in sprejel tudi nadzorni svet na svoji 2. seji 27.7.2006.

Celotno polletno poročilo ter Povzetek sta na vpogled na sedežu družbe Gorenje, d.d., Partizanska 12, SI-3503 Velenje.

Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.

 

 
Uprava
Gorenje, d.d.

 

Datum: 27. 7. 2006

Pripeti dokumenti: Sporočilo uprave družbe Gorenje, d.d., Polletno poročilo za leto 2006