Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PRO-97/07

GORENJE, d.d., Velenje

Prospekt za javno ponudbo navadnih delnic Gorenje, d.d.

V skladu z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) št. 11/356/AG-07-(172) z dne 23.05.2007, kjer je ATVP potrdila prospekt Gorenja, d.d., za javno ponudbo navadnih delnic Gorenje, d.d., objavlja Uprava družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., Izvleček prospekta, Prospekt in Prilogo št. 1 k prospektu.

Nove delnice so v prvi vrsti ponujene obstoječim delničarjem izdajatelja, med katere spadajo tako fizične kot pravne osebe. Največji delničarji družbe so navedeni v točki 23.1 prospekta. V drugem krogu bodo delnice, ki še ne bodo vpisane in vplačane, s strani uprave izdajatelja ponujene v odkup Evropski banki za obnovo in razvoj in/ali IFC ter družbi, ustanovljeni s strani managementa Skupine Gorenje - INGOR, d.o.o. Podrobnejše določbe glede pravice do vpisa in vplačila novih delnic so opisane v prospektu.

Vsi navedeni dokumenti so na razpolago tudi na sedežu izdajatelja ter na vseh mestih za vpis in vplačilo novo izdanih delnic, objavljeni pa so tudi na spletnih straneh gorenje.com od 29.6.2007 dalje.

 

 
Gorenje, d.d.
Uprava

 

Datum: 29. 6. 2007

Pripeti dokumenti: Izvleček prospekta, Prospekt, Priloga št. 1 k prospektu