Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-992/07

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o 11. seji nadzornega sveta Gorenje, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na predlog predsednika uprave Gorenje, d.d., Franja Bobinca sprejel predlog za razširitev uprave družbe z dvema članoma. Za člana uprave odgovornega za področje trženja in prodaje je imenoval Uroša Marolta, za člana uprave odgovornega za komplementarne programe, nabavo in logistiko pa Branka Apata. Razlog za razširitev uprave je pomembno povečanje poslovnih aktivnosti in zahtevnost obvladovanja Skupine Gorenje. Predstavitev novih članov uprave, ki bosta nastopila mandat člana uprave s 17.09.2007, je v prilogi.

Nadzorni svet je v skladu s sklepom na prejšnji seji obravnaval tudi predlog predsednika uprave Franja Bobinca glede sestave uprave družbe za naslednje petletno mandatno obdobje. Nadzorni svet je sprejel predlog, da uprava v sedanji sestavi, razširjena še z dvema članoma, vodi družbo Gorenje, d.d., tudi v obdobju 2008 do 2013. Nadzorni svet je tako v skladu s 1. odstavkom 268. člena ZGD-1 za čas od 18.7.2008 do 18.7.2013 imenoval upravo v sestavi:

- Franjo Bobinac, predsednik,
- Mirjana Dimc Perko, članica uprave odgovorna za ekonomiko in finance,
- Franc Košec, član uprave odgovoren za razvoj in kakovost,
- Uroš Marolt, član uprave odgovoren za trženje in prodajo,
- Branko Apat, član uprave odgovoren za komplementarne programe, nabavo in logistiko in
- Drago Bahun, član uprave odgovoren za organizacijo in kadre.

Nadzorni svet se bo na prihodnji seji seznanil z vsebino pogodb o zaposlitvi uprave in bo pooblastil predsednika za podpis pogodb s predsednikom in člani uprave.

Na eni prihodnjih sej bo nadzorni svet na predlog sveta delavcev Gorenje,d.d., odločal še o imenovanju delavskega direktorja v bodočem sestavu uprave.

Nadzorni svet se je seznanil tudi z vmesnim poročilom o poteku dokapitalizacije družbe na podlagi odobrenega kapitala, posebej s postopkom javne ponudbe, ki je potekal v času od 6. do 19. julija 2007. Postopek vpisa novih delnic mora biti zaključen najkasneje do 29.09.2007.

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe gorenje.com, in sicer od dneva objave dalje.

 

 
Uprava Gorenje, d.d.

 

Datum: 26. 7. 2007

Pripeti dokumenti: Predstavitev novih članov uprave