Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AUC-3/08

GORENJE, d.d., Velenje

Objava nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze za leto 2007

Družbe, vključene v konsolidacijo

V konsolidirane računovodske izkaze Skupine Gorenje za leto 2007 so bile poleg krovne družbe Gorenje, d.d., vključene še naslednje odvisne družbe:

Družbe, delujoče v Sloveniji: Gorenje IPC, d.o.o., Velenje; Gorenje Tiki d.o.o., Ljubljana; Gorenje GTI, d.o.o., Velenje; Gorenje Notranja oprema, d.o.o., Velenje; Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Velenje; LINEA, d.o.o., Velenje; Energygor, d.o.o., Velenje; Kemis, d.o.o., Radomlje; Gorenje Orodjarna, d.o.o., Velenje; ZEOS, d.o.o.; Istrabenz Gorenje energetski sistemi, d.o.o., Nova Gorica; GEN-I, d.o.o., Krško; Istrabenz investicijski inženiring, d.o.o., Nova Gorica; Surovina, d.d., Maribor; RVT d.o.o., Maribor; INDOP, d.o.o., Velenje; ERICO, d.o.o., Velenje; Istrabenz Gorenje inženiring, d.o.o., Ljubljana.

Družbe, delujoče v tujini: Gorenje Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Avstrija; Gorenje Austria Handelsgesellchaft m.b.H., Avstrija; Gorenje Vertriebsgesellschaft m.b.H., Nemčija; Gorenje Körting Italia S.r.l., Italija; Gorenje France S.A.S., Francija; Gorenje BELUX S.a.r.l., Belgija; Gorenje Espana, S.L., Španija; Gorenje UK Ltd., Velika Britanija; Gorenje Skandinavien A/S, Danska; Gorenje AB, Švedska; Gorenje OY, Finska; Gorenje AS, Norveška; OÜ Gorenje, Estonija; SIA Gorenje, Latvija; Gorenje spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje real spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje Slovakia s. r.o., Slovaška Republika; Gorenje Budapest Kft., Madžarska; Gorenje Polska Sp. z o.o., Poljska; Gorenje Bulgaria EOOD, Bolgarija; Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška; Gorenje Skopje, d.o.o., Makedonija; Gorenje Commerce, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Gorenje, d.o.o., Srbija; Gorenje Podgorica , d.o.o., Črna gora; Gorenje Romania S.R.L., Romunija; Gorenje aparati za domaćinstvo, d.o.o., Srbija; Mora Moravia s r.o., Češka Republika; Gorenje - kuchyne spol. s r.o., Češka Republika; Gorenje Imobilia, d.o.o., Srbija; Gorenje Adria Nekretnine, d.o.o., Hrvaška; Kemis-Termoclean, d.o.o., Hrvaška; Kemis BiH, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Kemis Valjevo, d.o.o., Srbija; Gorenje Invest, d.o.o., Srbija; Gorenje Gulf FZE, Združeni arabski emirati; Gorenje Tiki, d.o.o., Srbija; GEN-I, d.o.o., Hrvaška; Intrade energija, d.o.o., Bosna in Hercegovina; Vitales, d.o.o., Nova Bila, Bosna in Hercegovina; Gorenje Istanbul Ltd., Turčija; Sirovina, a.d., Srbija; Gorenje TOV, Kijev; Vitales, d.o.o., Bihač, Bosna in Hercegovina; GEN-I, d.o.o., Srbija; Vitales, d.o.o., Sokolac, Bosna in Hercegovina; ST-Bana Nekretnine, d.o.o., Srbija.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., se je dne 27.02.2008 na svoji 16. seji, ki je bila opravljena korespondenčno, seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2007.

Uprava družbe Gorenje, d.d., ocenjuje, da je Skupina Gorenje v težkih pogojih poslovanja leta 2007 nadaljevala z rastjo in z njo pomembno presegla načrtovani obseg poslovnih aktivnosti ter v vseh pomembnih elementih poslovanja dosegla načrtovane poslovnoizidne, premoženjske in finančne cilje poslovanja.

 

 
Gorenje, d.d.
Uprava

 

Datum: 27. 2. 2008

Pripeti dokumenti: Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi Skupine Gorenje za leto 2007