Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-41/10

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Redna revizija in nove sestave indeksov Ljubljanske borze

Ljubljanska borza bo z 22. marcem 2010 začela z izračunavanjem indeksov po novi metodologiji, ki je bila sprejeta konec preteklega leta.

V prihodnje bo v ospredju SBI TOP kot prvi pravi slovenski blue-chip indeks, ki postaja ti. »benchmark« indeks. Gre za tržni indeks, katerega namen je slediti gibanju cen največjih in najlikvidnejših delnic na organiziranem trgu in tako nuditi osnovo za naprednejše finančne produkte.

SBI 20 pa se je preimenoval v LJSE Composite in postal indeks celotnega trga delnic Ljubljanske borze, ki meri donosnost celotnega slovenskega organiziranega trga delnic. Njegov temeljni namen je zagotavljati zbirne in jedrnate informacije o gibanju cen delnic na organiziranem trgu Ljubljanske borze in tako nuditi izhodišče za analizo gibanja kapitalskega trga v Sloveniji.

Metodologija izračunavanja indeksov bo v prihodnje bolj enostavna in prilagojena potrebam tržnih produktov. Podrobnejše informacije o indeksih in njihovem izračunavanju priložene.

Skladno z Navodil za indekse, kriterije likvidnosti, tečajnico in druge statistike je bila opravjena revizija indeksov SBI TOP in LJSE Composite. Na podlagi kriterijev bodo od 22. marca 2010 dalje iz indeksa SBI TOP izključene delnice Save.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 08.03.2010
Pripeti dokumenti:  Sestava indeksa