Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-44/11

TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Ljubljana

Sklic 8. redne skupščine družbe Triglav Naložbe, d.d.

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), določil Pravil Ljubljanske borze in statuta družbe, uprava družbe Triglav Naložbe, d.d., sklicuje
 
8. redno skupščino delničarjev družbe Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, Ljubljana, ki bo dne 23.5.2011 ob 10.00 uri, v konferenčni dvorani GH Union, Central hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana.
Sklic skupščine, gradivo za skupščino skupaj z obrazložitvijo predlogov sklepov k posameznim točkam dnevnega reda in prilogami, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo so v pripetih dokumentih. Sklic 8. redne skupščine delničarjev Triglav Naložbe, d.d., je objavljen v Uradnem listu dne 22.4.2011.
 
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 54, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, prav tako pa tudi na spletni strani družbe www.triglav-fd.si.

Vsebina te objave bo objavljena  na spletnih straneh družbe (www.triglav-fd.si) od 22.4.2011 dalje ter bo dostopna na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.
 
Uprava družbe
Datum: 22.04.2011