Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-88/14

HELIOS, DOMŽALE, d.d., Domžale

Polletno poročilo 2014: HELIOS, Domžale, d.d.

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje, torej 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, uprava družbe HELIOS Domžale, d.d. objavlja Nerevidirano polletno poročilo Skupine HELIOS in družbe HELIOS Domžale, d.d. za obdobje januar - junij 2014.

Domžale, 30. 9. 2014 - Prihodki od prodaje so v prvem polletju leta 2014 padli za 3% v primerjavi s prvim polletjem 2013. Čisti dobiček je v prvem polletju leta 2014 znašal 6,7 milijona EUR. Povečanje čistega dobička v primerjavi s 4,1 milijona EUR v letu 2013 je v največji meri posledica enkratnih dogodkov. Neto dolg se je v primerjavi s 30.6.2013, ko je znašal 110,7 mio EUR, zmanjšal za 33,3 % in je na dan 30.6.2014 znašal 73,9 mio EUR.

Prihodki od prodaje v Skupini Helios še vedno padajo, s tem pa se nadaljuje že leto dni trajajoč negativen trend. Helios je še vedno izpostavljen upadanju gospodarske aktivnosti na Balkanu, gospodarski in naraščajoči politični krizi v Ukrajini in Rusiji ne zaznavamo pa niti okrevanja na drugih ključnih trgih. Ne pričakuje se, da bi se trenutne razmere na trgu izboljšale v naslednjih mesecih. Zato bo nadaljevanju padanja prihodkov od prodaje lahko sledil tudi upad čistega dobička.

Samo v mesecu avgustu je skupina Helios ustvarila 17,4% manj prihodkov od prodaje od načrtovanih in 14,4% manj v primerjavi z avgustom 2013. Prodaja junija, julija in avgusta je  13,8% nižja od načrtovane ter 11,9% nižja, kot v enakem tromesečju leta 2013. Od januarja do avgusta 2014 so tako prihodki od prodaje dosegli 211,9 mio EUR, kar je 6,2% nižje od plana in 5,8% manj od prihodkov od prodaje, doseženih v enakem obdobju leta 2013.

Polletno poročilo 2014 bo na voljo na uradni internetni strani družbe, www.helios-group.eu vsaj pet let od datuma objave.

Helios Domžale d.d. je po uspešni iztisnitvi manjšinskih delničarjev od 19.9.2014 dalje v 100% lasti družbe Remho. Delnice z oznako HDOG so bile umaknjene z organiziranega trga z dnem 23.9.2014.

Uprava Helios Domžale, d.d.
Datum: 30.09.2014