Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-52/16

KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

Revidirano letno poročilo skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2015

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Kompas MTS d.d. objavlja Revidirano letno poročilo skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2015.

Poročilo je potrdil nadzorni svet na svoji 11. redni seji, dne 14.04.2016.

Poročilo bo od 24.04.2016 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let. 

 

Direktorica družbe
Datum: 25.04.2016
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo