Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-14/20

NAMA d.d. LJUBLJANA

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter veljavne zakonodaje družba Nama d.d. Ljubljana, objavlja Izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, ki je sestavni del revidiranega Letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2019.
Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe Nama d.d. www.nama.si od 27.3.2020 dalje, najmanj za obdobje petih let.

Uprava družbe