Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-377/20

DUTB, d. d.

DUTB v 2019 poslovala uspešno in nad zastavljenimi cilji

Upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) se je seznanil s preliminarnimi nerevidiranimi rezultati poslovanja družbe v letu 2019.

V letu 2019 je čisti izid poslovnega leta po preliminarnih nerevidiranih izkazih znašal 40,2 milijona EUR. Lastniški kapital DUTB, njen 100 % lastnik je Republika Slovenija, se je povečal na 242,1 milijona EUR, kar predstavlja 27,5-odstotni povprečni letni donos na vloženi kapital s popravki (tj. upoštevaje vračila kapitala lastniku) oziroma EROE, katerega ciljna vrednost v Smernicah za delovanje DUTB (sprejeta 18. aprila 2019) znaša 8 %.

 

 

Poslovodstvo DUTB, d.d.
Datum: 29.05.2020