Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-67/20

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2019 s Poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v letu 2019

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 135. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), družba KOMPAS SHOP d.d. objavlja Revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2019 s Poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v letu 2019.

Poročilo je potrdil nadzorni svet na seji dne 08.07.2020.

Poročilo bo od 10.07.2020 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.kompas-shop.si/, za obdobje najmanj desetih let.

Direktor družbe
Datum: 10.07.2020