Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-31/20

M1, d.d., Ljubljana

Polletno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba M1, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe M1 d.d., skladno s 112.,113. členom ZTFI objavlja nerevidirano medletno poročilo o poslovanju M1 d.d. in skupine M1 d.d. za obdobje od 01.01.2020 do 30.6.2020.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.m1-dd.si od 29.09.2020 dalje najmanj 10. let.

Uprava družbe