Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-331/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Poročilo o napredku za doseganje ciljne spolne raznolikosti

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, je kot podpornica pobude 40/33/2026, dane s strani Združenja nadzornikov Slovenije (v nadaljevanju: ZNS), za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora v borznih in državnih družbah, konec lanskega leta povabila k sodelovanju tudi vse izdajatelje borznega trga.

Poročilo o napredku

ZNS v sodelovanju z družbo Deloitte Slovenija spremlja, kako se cilju posamezne družbe približujejo ali oddaljujejo z vsakim kadrovanjem v uprave ali nadzorne svete svojih družb. Napredek pri zasledovanju cilja za doseganje spolne raznolikosti je predstavljen v Poročilu ZNS o napredku na dan 31. 8. 2020. V poročilu so predstavljene družbe, ki so napredovale, nazadovale ali ohranile enako stanje na tem področju, kljub spremembam v organih vodenja ali nadzora. V poročilu je posebej izpostavljenih 16 izmed 56 družb v vzorcu, ki že sedaj izpolnjujejo cilje iz pobude in imajo 40 % žensk v organih nadzora in 33% skupaj z upravo. Zanje je pomembno, da dosežena razmerja pri nadaljnjih spremembah v teh organih še naprej ohranjajo

Evropska direktiva na agendi

Tema večje zastopanosti žensk v organih vodenja in nadzora gospodarskih družb je tudi družbena in s tem politična tema. Enakost spolov je prednostna naloga nemškega predsedstva EU, ki si bo prizadevalo za ukrepe za izboljšanje uravnoteženosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzah. Indeks enakosti spolov namreč kaže, da je samo okrog 28 % članov upravnih odborov največjih družb v EU, ki kotirajo na borzi, žensk. Med njimi je zgolj 8 % predsednic uprav (CEO). Po besedah evropske komisarke Helene Dalli je ena glavnih ovir za takšno stanje pomanjkanje preglednosti izbirnega postopka in meril usposobljenosti, to pa je namen predloga direktive.

Beyond The Old Boy's Network

Čeprav gre pri pobudi 40/33/2026 predvsem za spodbujanje večje zavezanosti odločevalcev v teh kadrovskih procesih in spremljanje napredka, pa mora biti v ospredju naših skupnih prizadevanj predvsem vzpostavitev preglednih postopkov za izbiro kandidatk in kandidatov na te funkcije. S tem v zvezi pa je pomembno, da sta usposobljenost in dosežki kandidatk in kandidatov glavni merili za članstvo v teh organih. Zato vas napotujemo na publikacijo Beyond The Old Boys' Network, ki je dosegljiva na spletni strani ZNS. Pri ecoDa so se s to publikacijo zavzeli predvsem za iskanje zdravila za vzroke manjše zastopanosti žensk v teh organih.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 21.10.2020