Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-437/21

DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana

Nerevidirano letno poročilo 2020

Letno poročilo družbe Delo Prodaja, d.d. za leto 2020 (nerevidirano) in Letno poročilo Skupine Delo Prodaja za leto 2020 (nerevidirano)

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba DELO PRODAJA, d.d. Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka 5096014000 objavlja naslednje sporočilo:

a) 

Družba Delo Prodaja, d.d. je pripravila letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo Skupine Delo Prodaja za leto 2020. Pri tem so računovodski izkazi za leto 2020 pripravljeni v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, sprejetimi in veljavnimi v EU. Pripravljeni so za obdobje 1-12/2020 oz. po stanju 31.12.2020 ter zaradi omejitev, izhajajočih iz ZFPPIPP glede dovoljenih korporacijskih dejanj, niso revidirani.

 

Prilogi:

  • Nerevidirano letno poročilo družbe DELO PRODAJA, d.d. za leto 2020
  • Nerevidirano letno poročilo SKUPINE DELO PRODAJA za leto 2020
Uprava družbe DELO PRODAJA, d.d.
Datum: 16.06.2021