Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-391/22

KD d.d., Ljubljana

Objava sklica 31. skupščine delničarjev družbe KD d.d.

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 152. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, določil veljavne zakonodaje in statuta KD, finančne družbe, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravni odbor družbe sklicuje 31. skupščino delničarjev družbe, ki bo v torek, dne 12.7.2022, ob 10.30 uri na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana.


Sklic skupščine je objavljen dne 7.6.2022 v časopisu Dnevnik. Sklic skupščine, predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostale informacije in gradivo za delničarje so objavljeni na spletni strani družbe www.kd-fd.si v sklopu Odnosi z vlagatelji/Skupščina delničarjev in na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

 

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2021, Poročilom o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnega direktorja v družbi KD d.d. v poslovnem letu 2021, Politiko prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD d.d. je delničarjem dostopno tudi na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v tajništvu v 3. nadstropju vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

 

To obvestilo bo od 7.6.2022 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav še pet let od objave.

 

KD d.d.
Upravni odbor
Datum: 07.06.2022