Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-2/23

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Revidirano konsolidirano poročilo Skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2022 v ESEF

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) družba SALUS, Ljubljana, d.d. objavlja Revidirano konsolidirano poročilo Skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2022.

Poročilo je v uradnem ESEF formatu in predstavlja izpolnitev obveze razkritja letnega poročila v skladu s prvim odstavkom 134. člena ZTFI – 1 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Družba SALUS, Ljubljana, d.d. je pripravila različico Revidiranega konsolidiranega poročila Skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2022 v obliki PDF, ki je objavljena na spletni strani družbe www.salus.si

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 13.03.2023 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 13.03.2023