Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-31/23

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Revidirano letno poročilo družbe KS Naložbe d. d. za leto 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KS Naložbe d.d. objavlja Revidirano letno poročilo za leto 2022.

Nadzorni svet KS Naložbe d.d. je na seji 25. 4. 2023 potrdil revidirano letno poročilo skupaj s poročilom neodvisnega revizorja.

Poročilo je v uradnem ESEF formatu in predstavlja izpolnitev obveze razkritja letnega poročila v skladu s prvim odstavkom 134. člena ZTFI – 1 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Poročilo bo objavljeno na spletni strani družbe (www. https://www.ks-nalozbe.com/) od 26.04. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Uprava
Datum: 26.04.2023