Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-417/09

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

KRKA – zmagovalna družba za nagrado PORTAL 2009 – nagrado za najbolj odprto delniško družbo

Ljubljanska borza že štirinajstič po vrsti podeljuje nagrado PORTAL - nagrado za najbolj odprto delniško družbo. Ocenjevalna komisija predstavnikov vlagateljev, analitikov, novinarjev in borze je borzne družbe ocenjevala dvostopenjsko po desetih kriterijih glede kakovosti obveščanja, korporativnega upravljanja, strategije komuniciranja in odnosa do vlagateljev v obdobju od oktobra 2008 do septembra 2009.

V ožji izbor ocenjevanja za nagrado Portal so se uvrstili naslednji izdajatelji (navedeni po abecednem vrstnem redu):
- Gorenje, d. d.,
- Krka, d. d.,
- Mercator, d. d.,
- Nova KBM, d. d.,
- Sava, d. d.,
- Telekom Slovenije, d. d..

Ocenjevalno obdobje je bilo v znamenju zaostrenih gospodarskih razmer in finančne krize. Vsaka borzna družba se je morala v teh razmerah dodatno potruditi na področju korporativnega komuniciranja z vsemi javnostmi in na področju korporativnega upravljanja. Delo komisije je bilo zato letos še posebej zahtevno. Po oceni komisije se je najuspešnje spopadla z izzivi preteklega obdobja družba Krka, d. d. iz Novega mesta, ki je tako že tretje leto zapored dobitnica nagrade Portal.

V času finančne krize je bilo posebnega pomena posredovanje verodostojnih in celovitih informacij o poslovanju, stanju v družbi ter morebitnih popravkih ocen bodočega poslovanja zaradi vpliva zaostenih razmer, in sicer tako domači kot mednarodni javnosti.

Po mnenju komisije je bila nagrajena družba na tem področju najuspešnejša med borznimi družbami. Poleg obveščanja preko javno objavljenih obvestil je nagrajena družba organizirala oziroma se udeleževala tudi predstavitev družbe v mednarodnih finančnih središčih, telefonskih in drugih konferenc z vlagatelji in analitiki ter organizirala novinarske konference. Spletna stran Krke po oceni komisije odlično izpolnjuje zahteve glede preglednosti in obsega potrebnih informacij, ki so dostopne na elektronski način in s tem uspešno dopolnjuje ostale načine obveščanja širše javnosti. Na ta način oblikovana strategija komuniciranja Krke do domače in posebej do mednarodne javnosti je bila po oceni komisije res celovita in zelo dodelana.

Komisija meni, da sta bila vloga in odnos uprave ter nadzornega sveta do javnosti v teh zaostrenih razmerah ključnega pomena. Krka je pri tem kriteriju osvojila najvišje ocene.

Letošnje leto je bilo težko za vse, za nekatere bolj, za druge manj. Ohraniti odprt odnos do vseh javnosti je bilo v teh razmerah dosti težje kot v prejšnjih letih. Zmagovalna družba je po mnenju komisije v ocenjevalnem obdobju ohranila svojo odličnost iz preteklih let.


GORENJE – priznanje za najboljšo ekipo za odnose z vlagatelji v letu 2009

Ocenjevalna komisija je letos izkoristila možnost podelitve priznanja tudi za posebne dosežke z željo, da posebej nagradi in izpostavi ekipo v posamezni družbi, ki je vidno izstopala s svojo strokovnostjo, zavzetostjo, nastopom in skrbjo za ugled družbe. Posebno priznanje za najboljšo ekipo za odnose z vlagatelji v letu 2009 dobi ekipa družbe Gorenje, d. d. iz Velenja. Nagrajena ekipa je v ocenjevalnem obdobju pokazala izjemen trud in strokovnost pri komuniciranju z vlagatelji tako v dnevnih stikih kot pri zgledno organiziranih srečanjih z vlagatelji doma in v tujini.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 18.12.2009